Kính Gửi Quý Khách Hàng,

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở đi, Vantage sẽ chính thức sử dụng tên miền mới vantagemarkets.com.

Trong khi vantagefx.com vẫn đang hoạt động, chúng tôi khuyến khích bạn cập nhật đường link URL mới vantagemarkets.com để nhận hỗ trợ về nội dung, khuyến mại và truy vấn cập nhật mới nhất.

Xin lưu ý rằng kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2022, vantagefx.com sẽ không còn online nữa.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].

GIAO DỊCH FOREX TRÊN ỨNG DỤNG
VỚI VANTAGE MỌI NƠI MỌI LÚC

 • Giao dịch dễ dàng
 • Dễ dàng quản lý tài khoản của bạn
 • Luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ
MỞ TÀI KHOẢN
TẢI ỨNG DỤNG VANTAGE

MẪU ĐĂNG KÝ FREE SWAP 7 NGÀY

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN - VANTAGE FREEMIUM

Thời gian nạp tiền: 1 tháng 3 năm 2019 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022

A. Giới thiệu

 • 1.Vantage International Group Limited hoạt động dưới tên giao dịch VANTAGE, được ủy quyền và quản lý bởi VFSC theo Mục 4 của Đạo luật cấp phép cho các đại lý tài chính (CAP 70) (Reg.No.700271)
 • 2. Điều khoản và điều kiện "VANTAGE FREEMIUM" là một phần không thể tách rời của "Điều khoản và Điều kiện của Vantage International Group Limited" và các điều khoản đặt ra ở đây được coi là phụ lục của tất cả "Các Điều khoản và Điều kiện của Vantage International Group Limited".

B. Điều kiện để đủ tư cách

 • 1.Dựa vào và không ảnh hưởng đến tất cả các Điều khoản và Điều kiện khác, ưu đãi dành cho Khách hàng của VANTAGE đã đáp ứng Tiêu chí Đủ điều kiện cho ưu đãi ("Khách hàng Đủ điều kiện") như được nêu trong các phần sau đây.
 • 2."VANTAGE FREEMIUM" có thể được VANTAGE cung cấp tùy từng thời điểm cho những khách hàng mở tài khoản giao dịch thực (nghĩa là không phải demo) với VANTAGE, trong trường hợp những khách hàng đó được giới thiệu đến VANTAGE qua các trang web cụ thể và / hoặc các trang mạng xã hội trong ngữ cảnh của một số chương trình khuyến mãi cụ thể và / hoặc các cuộc khảo sát mà VANTAGE có thể thực hiện theo thời gian trên các trang web và / hoặc trang mạng xã hội cụ thể đó.
 • 3.VANTAGE, theo quyết định tuyệt đối của mình, cung cấp "VANTAGE FREEMIUM" cho bất kỳ Khách hàng nào và / hoặc bất kỳ quốc gia / khu vực nào, nếu họ cho là phù hợp và miễn là VANTAGE cho phép cung cấp.
 • 4.Chỉ những người có thể hình thành các hợp đồng ràng buộc pháp lý theo luật áp dụng tại quốc gia cư trú của họ mới có thể tham gia vào "VANTAGE FREEMIUM". Không giới hạn những điều đã đề cập ở trên, những người dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi hợp pháp tại quốc gia cư trú của họ ("trẻ vị thành niên") không được phép tham gia "VANTAGE FREEMIUM". Nếu bạn là trẻ vị thành niên, bạn không được tham gia "VANTAGE FREEMIUM".
 • 5.Sự tham gia của "Trung gian / Bên liên quan" trong "VANTAGE FREEMIUM" bị cấm. Nếu dữ liệu đăng ký và / hoặc giao dịch của một người tham gia trong "VANTAGE FREEMIUM" tương ứng với thông tin đăng ký và / hoặc giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, của một người tham gia khác trong "VANTAGE FREEMIUM", VANTAGE có quyền coi sự trùng khớp này như một lý do để bị loại ngay lập tức. Đối với các mục đích ở đây, thuật ngữ "(Các) Trung gian / (Các) Bên liên quan", khi được sử dụng trong các Điều khoản & Điều kiện này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, sẽ có nghĩa là bao gồm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào có mối quan hệ với bất kỳ bên tham gia nào trong "VANTAGE FREEMIUM", bao gồm nhưng không giới hạn:
  • a)Các thành viên trong gia đình, như anh, chị, em, vợ hoặc chồng, tổ tiên, con cháu dòng họ và con cháu thế chấp;
  • b)Cá nhân hoặc tổ chức, người mà bất kỳ người tham gia nào trong "VANTAGE FREEMIUM", trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều trung gian, kiểm soát hoặc người trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua một hoặc nhiều trung gian, được kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung của bất kỳ người tham gia nào trong "VANTAGE FREEMIUM"; cho các mục đích của định nghĩa này, thuật ngữ "kiểm soát" (bao gồm, với nghĩa tương quan, các thuật ngữ "được kiểm soát bởi" và "dưới sự kiểm soát chung với"), được sử dụng đối với bất kỳ người tham gia nào trong "VANTAGE FREEMIUM", sẽ có nghĩa là sở hữu, trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một hoặc nhiều bên trung gian, có quyền chỉ đạo hoặc gây ra định hướng cho các chính sách quản lý của cá nhân hoặc tổ chức đó, cho dù thông qua quyền sở hữu chứng khoán có quyền biểu quyết hay cách khác.
  • c)Tương tự như vậy, những người được liên kết theo bất kỳ cách nào với VANTAGE và / hoặc với các trang web và / hoặc trang mạng xã hội cụ thể mà trên đó VANTAGE có thể đang chạy bất cứ lúc nào một số chương trình khuyến mại, cuộc thi và / hoặc khảo sát cụ thể, trong bối cảnh truy cập vào "VANTAGE FREEMIUM" được cung cấp, không được phép tham gia vào khuyến mãi này.

C. Điều khoản "VANTAGE FREEMIUM" cụ thể

 • 1.Những Khách hàng Đủ điều kiện, đáp ứng các tiêu chí nêu ở đây có thể được hưởng lợi từ các khoản phí hoán đổi (dài hoặc ngắn) khi giao dịch các sản phẩm sau đây; Các cặp ngoại hối (có sẵn trên nền tảng giao dịch VANTAGE), Vàng và Bạc, trong 7 ngày đầu giao dịch. Phí hoán đổi tiêu chuẩn sẽ tiếp tục từ ngày thứ 8 trở đi. Ví dụ: mỗi giao dịch FX, Vàng và Bạc hoặc vị trí được đặt trên nền tảng giao dịch VANTAGE trong chiến dịch này sẽ có khoảng thời gian 7 ngày trong đó các giao dịch hoán đổi được miễn. Nếu khách hàng tiếp tục giữ các vị trí đó lâu hơn 7 ngày, các giao dịch hoán đổi thông thường áp dụng từ ngày thứ tám trở đi theo điều khoản trên, sẽ có khoảng thời gian 7 ngày mà phí hoán đổi hoặc tín dụng sẽ được miễn.
 • 2.Khách hàng sẽ bị tính phí Swap như bình thường. Tuy nhiên, VANTAGE sẽ tính toán số phí hoán đổi tích lũy của tháng và trả lại tổng số tiền này vào tài khoản của khách hàng trước ngày 5 của tháng tiếp theo. Tuy nhiên, nếu bạn đang nắm giữ vị trí có thể nhận được phí hoán đổi, chúng tôi cũng sẽ khấu trừ các khoản phí hoán đổi này vào tài khoản của bạn trong vòng ngày 5 của tháng tiếp theo.
 • 3.Khuyến mãi áp dụng từ ngày 1 tháng 3 năm 2019 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022. Phí hoán đổi sẽ được tính vào cuối tháng và chuyển về tài khoản khách hàng vào ngày 5 tháng sau.
 • 4.Nếu Tài khoản giao dịch của bạn bị đóng hoặc bị tạm ngưng, VANTAGE có thể hủy việc hoàn lại phí hoán đổi.
 • 5.VANTAGE sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ chi phí, khoản chi phí hoặc thiệt hại nào có thể phải chịu do VANTAGE thiết lập lại hoặc điều chỉnh Tài khoản của bạn theo các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn các tổn thất do các vị trí mở - đóng tự động.

D. Điều khoản chung

 • 1."VANTAGE FREEMIUM" có sẵn cho các tài khoản giao dịch Standard và ECN.
 • 2.PAMM "VANTAGE FREEMIUM" không có sẵn cho chương trình khuyến mãi này
 • 3."VANTAGE FREEMIUM" chỉ có sẵn cho MT4
 • 4."VANTAGE FREEMIUM" áp dụng cho tất cả các khách hàng mở Tài khoản thực (nghĩa là không phải demo) với VANTAGE.
 • 5.. VANTAGE bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình: từ chối đăng ký của bất kỳ người tham gia nào trong "VANTAGE FREEMIUM"; và truất quyền tham gia của bất kỳ người tham gia nào trong "VANTAGE FREEMIUM" giả mạo hoặc vi phạm các điều khoản này và / hoặc bất kỳ "Điều khoản và Chính sách kinh doanh nào của VANTAGE" được nêu trên trang web của VANTAGE.
 • 6.VANTAGE bảo lưu quyền, theo quyết định hợp lý của mình, ngừng cung cấp "VANTAGE FREEMIUM" này cho bất kỳ khách hàng nào của mình mà không cần phải giải thích lý do. Những khách hàng như vậy sẽ được thông báo qua email.
 • 7.VANTAGE có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc chấm dứt "VANTAGE FREEMIUM" hoặc bất kỳ khía cạnh nào của nó vào bất kỳ lúc nào mà không phải bồi thường cho bất kỳ ai về điều đó. Thông báo trước về những thay đổi như vậy sẽ được gửi cho khách hàng. Xin lưu ý rằng việc tham gia vào "VANTAGE FREEMIUM" cấu thành sự chấp nhận và đồng ý tuân theo bất kỳ thay đổi, sửa đổi và / hoặc thay đổi nào như vậy.
 • 8.Bất kỳ dấu hiệu hoặc nghi ngờ nào, theo quyết định riêng của VANTAGE, về bất kỳ hình thức chênh lệch giá nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở thu lợi nhuận không có rủi ro), lạm dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở các mô hình hoạt động giao dịch của người tham gia cho thấy rằng người tham gia chỉ nhằm mục đích thu lợi về mặt tài chính từ việc này khuyến mãi. Trong những trường hợp này, VANTAGE có toàn quyền quyết định đóng / đình chỉ (tạm thời hoặc vĩnh viễn) tất cả (các) Tài khoản giao dịch thực của Khách hàng Đủ điều kiện với VANTAGE, hủy bỏ tất cả các đơn đặt hàng và hủy bỏ tất cả lợi nhuận của người tham gia đó. Trong những trường hợp này, VANTAGE sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ phần thưởng tín dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở (các) đơn đặt hàng do Stop Out đóng.
 • 9.Việc tham gia vào "VANTAGE FREEMIUM" đồng nghĩa với việc chấp nhận các Điều khoản & Điều kiện này và các Điều khoản và Điều kiện của Vantage International Group Limited được nêu trên trang web của VANTAGE.
 • 10."VANTAGE FREEMIUM" chỉ khả dụng trong một khoảng thời gian giới hạn, như đã nêu trong các quy tắc tham gia của chương trình khuyến mại cụ thể và / hoặc khảo sát trong đó "VANTAGE FREEMIUM" được đề cập là một phần.
 • 11.Các điều khoản "VANTAGE FREEMIUM" sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật áp dụng tại Bang New South Wales và Khối thịnh vượng chung Úc (luật Úc). Mọi tranh chấp hoặc tình huống không nằm trong các điều khoản này sẽ được VANTAGE giải quyết theo cách thức mà nó cho là công bằng nhất đối với tất cả các bên liên quan. Quyết định đó sẽ là quyết định cuối cùng và / hoặc ràng buộc đối với tất cả những người tham gia. Không có sự tương ứng sẽ được nhập vào.
 • 12.Nếu các điều khoản và điều kiện này được dịch sang một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, thì phiên bản tiếng Anh của các điều khoản sẽ được ưu tiên áp dụng nếu có sự mâu thuẫn.

E. Cảnh báo rủi ro

Giao dịch các công cụ phái sinh và ngoại hối có mức độ rủi ro cao đối với vốn của bạn và chỉ nên giao dịch bằng số tiền mà bạn có thể chịu được. Đảm bảo bạn đọc các tài liệu trên Trang Tài liệu Pháp lý của chúng tôi (https://www.vantagefx.com/company-profile/legal-documentation/) (bao gồm FSG, PDS và Điều khoản & Điều kiện), đồng thời tìm kiếm lời khuyên độc lập để hiểu đầy đủ rủi ro, trước khi quyết định giao dịch. Khuyến mãi này đã được chuẩn bị mà không tính đến mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn.